Στηθαία ασφαλείας

Από το 2006, δυναμικά η ‘Ανοιξιs ΕΤΕ κατασκευάζει αξιόπιστα και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ1317) συστήματα αναχαίτισης οχημάτων.

Από το 2006, δυναμικά η ‘Ανοιξιs ΕΤΕ κατασκευάζει αξιόπιστα και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ1317) συστήματα αναχαίτισης οχημάτων.    

Τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ) γνωστά και ως στηθαία ασφαλείας έχουν σκοπό τη συγκράτηση οχημάτων εντός του καταστρώματος και την αποφυγή να βρεθούν στο αντίθετο ρεύμα.    

Η ‘Ανοιξιs ΕΤΕ διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό για την ορθή εγκατάσταση όλων των τύπων στηθαίων είτε έμπηξης στο έδαφος είτε τεχνικών-γεφυρών, αμφίπλευρα, όπως και πλήρως εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό για την επίτευξη των τεχνικών προδιαγραφών.