Πινακίδες σήμανσης

Η ‘Ανοιξις ΕΤΕ εγκαθιστά πινακίδες σήμανσης που διέπονται απο τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές Σ 303-74, Σ 306-74 Σ 310 και Σ 311 και συμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 12899-1.

Με την πολυετή παρουσία της και την πλήρη συμμόρφωση των απαιτούμενων προδιαγραφών, η Άνοιξις ΕΤΕ εγκαθιστά πλήθος τύπων πινακίδων όπως:

►Πινακίδες Σήμανσης ΚΟΚ
►Πινακίδες σήμανσης ρυθμιστικές
►Πινακίδες σήμανσης δηλωτικές
►Πινακιδες αυτοκινητοδρόμων
►Πινακίδες λεωφορειοδρόμων