Διαγραμμίσεις

Οι Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων και οι Σημάνσεις Οδών διέπονται από τα Πρότυπα του Υπουργείου Δημοσίων έργων:  Σ307-75  «Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων»  και Σ308-75 «Σήμανση Οδών» που συνοδεύεται και από 47  υποδειγματικά διαγράμματα.

Διαγραμμίσεις όλων των τύπων, με χρήση υλικών υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, ελεγμένα και πιστοποιημένα από το Ελληνικό Κ.Ε.Δ.Ε.

►Διαγράμμιση Εθνικών Οδών και Δικτύων 
►Διαγράμμιση Αυτοκινητοδρόμων  ►Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων
►Διαγραμμίσεις οδών 
►Διαβάσεις πεζών  
►Διαγραμμίσεις χώρων στάθμευσης

« 1 από 2 »